خبرگزاری مجلس : عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ارائه گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه همزمان با تسلیم لایحه بودجه 93 به مجلس، گفت: ارائه گزارش از عملکرد برنامه پنجم توسعه به مجلس طبق قانون باید هر ساله از سوی رئیس جمهور صورت بگیردو این کار از سوی دولت تعامل بالا دولت و مجلس را نشان می دهد.