تبیین نقش اقتدار، وحدت، همبستگی ملی و مشارکت عمومی در برابر بیگانگان در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و توجه دادن نظام فرهنگی کشور به فرهنگ غنی دفاع مقدس از اهداف بزرگداشت هفته دفاع مقدس محسوب می‌شوند.