بدون هیچ توضیح اضافه ای کاملاً پیداست که اقتصاد کشور علی الخصوص تولید، صنعت و به طبع آن بخش صادرات ایران روزهای سخت و شرایط نامناسبی را تجربه میکند بطوریکه در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی پایین، تورم بالای 30 درصد (البته طبق آمارهای بانک مرکزی)، نرخ بیکاری بالاتر از 15 درصد، کاهش درآمدهای نفتی بدلیل تحریمها و اثرگذاری فشار‌های بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشور همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی ایران است ونشان میدهد که فاصله زیادی با برنامه پنج ساله پنجم و چشم انداز 20 ساله داریم.