خبر نو : پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان مرد شماره یک کابینه یازدهم، رایزنی های گسترده ای از سوی مشاورین و تیم همراه وی با انجمن ها و تشکل های مختلف برای انتخاب بهترین افراد در کابینه تدبیر و امید صورت گرفت.