معاون عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه به علت گرمای شدید هوا، مصرف آب افزایش یافته، گفت: چنانچه مردم صرفه‌جویی کنند، با مشکل قطعی آب مواجه نخواهیم شد.