رئیس جمهور منتخب، وحدت ، همدلی ، تعامل در داخل و با دنیا ، در پیش گرفتن سیاست خارجی پویا، پرهیز از افراطی گری، حاکم شدن تعقل به منظور جلوگیری از اختلافات و شکاف ها را اصلی ترین پیام های انتخابات اخیر ریاست جمهوری خواند و تاکید کرد که باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم در سایه وحدت از اختلافات و مشکلات عبور کنیم.