تهران امروز : محمد فیروزی عضو کمیسیون عمران بحث بر سر افزایش تسهیلات خرید مسکن که پیش از این بر رقم 20میلیون تومان ثابت مانده بود چندی است بالا گرفته است. حقیقت این است که افزایش قیمت مسکن در طول دو سال گذشته به کلی وام خرید مسکن را بی تاثیر کرده بود. به طوری که 20 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن که در پروسه ای طولانی مدت هم ارائه می شد تنها حدود 4 درصد از قیمت کل مسکن را پوشش می داد. این یعنی میزان وام خرید مسکن با قیمت واقعی خانه شکافی چشمگیر داشت و به سیاستی ناکارآمد تبدیل شده بود. حال که احتمال افزایش تسهیلات ...