همشهری : مسکن > تسهیلات - گروه اقتصادی: وزیر راه و شهرسازی رسما از توقف اعطای تسهیلات بانکی در قالب خط اعتباری بانک مرکزی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر خبر داد.