یزدرسا : معاون آموزش دوره های تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان خاتم با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت :350 کلاس اولی سال تحصیلی جدید را در شهرستان خاتم را آغاز می کنند.