تصویر آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی درب و پنجره سازان شهرستان کرج

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی درب و پنجره سازان شهرستان کرج

پرینت       شماره خبر: 290798 31 مرداد 1402 - 10:01 سپیدار آنلاین: آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی درب و پنجره سازان شهرستان کرج روزنامه پیام_سپیدار شماره 2200 منتشر شد.

تصویر آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

پرینت       شماره خبر: 290796 31 مرداد 1402 - 09:58 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک روزنامه پیام_سپیدار شماره 2200 منتشر شد.

تصویر آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

پرینت       شماره خبر: 290583 28 مرداد 1402 - 08:40 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بیمارستان امام جعفر صادق (ع) خرید دستگاه سونوگرافی روزنامه پیام_سپیدار شماره 2197 منتشر شد.

تصویر آگهی فراخوان برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس انحادیه صنف تالاررستوران سنتی و اغذیه فروشان شهرستان فردیس

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس انحادیه صنف تالاررستوران سنتی و اغذیه فروشان شهرستان فردیس

پرینت       شماره خبر: 290372 24 مرداد 1402 - 08:46 سپیدار آنلاین: آگهی فراخوان برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس انحادیه صنف تالاررستوران سنتی و اغذیه فروشان شهرستان فردیس روزنامه پیام_سپیدار شماره 2195 منتشر شد.

تصویر آگهی فراخوان مناقصه پروژه پایش آفات کنترل‌آفات در شهرستان های نظرآباد و اشتهارد اداره کل منابع طبیعی استان البرز

آگهی فراخوان مناقصه پروژه پایش آفات کنترل‌آفات در شهرستان های نظرآباد و اشتهارد اداره کل منابع طبیعی استان البرز

پرینت       شماره خبر: 290370 24 مرداد 1402 - 08:38 سپیدار آنلاین: آگهی فراخوان مناقصه پروژه پایش آفات کنترل‌آفات در شهرستان های نظرآباد و اشتهارد اداره کل منابع طبیعی استان البرز روزنامه پیام_سپیدار شماره 2195 منتشر شد.

تصویر آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

پرینت       شماره خبر: 289836 15 مرداد 1402 - 10:37 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک روزنامه پیام_سپیدار شماره 2188 منتشر شد.

تصویر آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

پرینت       شماره خبر: 289833 15 مرداد 1402 - 10:25 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک روزنامه پیام_سپیدار شماره 2188 منتشر شد.