تصویر مزایده عمومی دانشگاه آزاد واحد کرج

مزایده عمومی دانشگاه آزاد واحد کرج

پرینت       شماره خبر: 272190 06 شهریور 1401 - 13:10 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1969 اگهی مزایده عمومی انواع لوازم مازاد و اداری متفرقه دانشگاه آزاد واحد کرج منتشر شد.

تصویر فراخوان فروش قطعات در شهر جدید هشتگرد

فراخوان فروش قطعات در شهر جدید هشتگرد

پرینت       شماره خبر: 272185 06 شهریور 1401 - 11:20 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1969 اگهی فراخوان فروش قطعات با کاربری ( تجاریْ مسکونی و اموزشی) در شهر جدید هشتگرد منتشر شد.

تصویر روزنامه پیام سپیدار اگهی فراخوان انتخابات اتحادیه صنف موسسه توریستی و اتومبیل کرایه شهرستان نظرآباد

روزنامه پیام سپیدار اگهی فراخوان انتخابات اتحادیه صنف موسسه توریستی و اتومبیل کرایه شهرستان نظرآباد

پرینت       شماره خبر: 271521 24 مرداد 1401 - 10:05 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1960 اگهی فراخوان انتخابات اتحادیه صنف موسسه توریستی و اتومبیل کرایه شهرستان نظرآباد منتشر شد.

تصویر اگهی فراخوان ثبت نام از کاندیداهای هیات مدیره و بازرسی اتحادیه عکاسان و آرایشگران مردانه شهرستان نظرآباد

اگهی فراخوان ثبت نام از کاندیداهای هیات مدیره و بازرسی اتحادیه عکاسان و آرایشگران مردانه شهرستان نظرآباد

پرینت       شماره خبر: 271520 24 مرداد 1401 - 10:03 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1960 اگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرسی اتحادیه عکاسان و آرایشگران مردانه شهرستان نظرآباد منتشر شد.

تصویر روزنامه پیام سپیدار اگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرسی اتحادیه رینگ و لاستیک شهرستان کرج

روزنامه پیام سپیدار اگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرسی اتحادیه رینگ و لاستیک شهرستان کرج

پرینت       شماره خبر: 271486 23 مرداد 1401 - 11:21 سپیدار آنلاین: سپیدار آنلاین:روزنامه پیام سپیدار شماره 1959 اگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرسی اتحادیه رینگ و لاستیک شهرستان کرج منتشر شد.