تصویر آگهی فراخوان واگذاری کارگاه های آموزشی مرکز شهیدان رهبری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز

آگهی فراخوان واگذاری کارگاه های آموزشی مرکز شهیدان رهبری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز

پرینت       شماره خبر: 286156 17 خرداد 1402 - 08:52 سپیدار آنلاین: آگهی فراخوان واگذاری کارگاه های آموزشی مرکز شهیدان رهبری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز در روزنامه پیام_سپیدار شماره 2147 منتشر شد.

تصویر انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

پرینت       شماره خبر: 286025 13 خرداد 1402 - 08:34 سپیدار آنلاین: امام خمينى هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را كه مـى بايــست ابـلاغ كنـد ، گفته بـود و در عمـل نيز تـمام هستيـش را بـراى تحقق هـمان هـدفها بـكار گرفته بـود.

تصویر آگهی مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری اراضی صنعتی در شهرکهای صنعتی اشتهارد نظرآباد و امید البرز

آگهی مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری اراضی صنعتی در شهرکهای صنعتی اشتهارد نظرآباد و امید البرز

پرینت       شماره خبر: 285884 10 خرداد 1402 - 08:27 سپیدار آنلاین: آگهی مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری اراضی صنعتی در شهرکهای صنعتی اشتهارد نظرآباد و امید البرزدر روزنامه پیام_سپیدار شماره 2144 منتشر شد.

تصویر آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشس درمانی شهید مدنی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشس درمانی شهید مدنی

پرینت       شماره خبر: 285787 09 خرداد 1402 - 09:00 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشس درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی البرز در روزنامه پیام_سپیدار شماره 2143 منتشر شد.

تصویر آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین خودرو مورد نیاز جهت اجرای طرح حوزه نظارت بر بازار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین خودرو مورد نیاز جهت اجرای طرح حوزه نظارت بر بازار

پرینت       شماره خبر: 285366 03 خرداد 1402 - 08:30 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین خودرو مورد نیاز جهت اجرای طرح حوزه نظارت بر بازار در روزنامه پیام_سپیدار شماره 2139 منتشر شد.