تصویر آگهی فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل و صنوف وابسته

آگهی فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل و صنوف وابسته

پرینت       شماره خبر: 276860 14 آذر 1401 - 16:10 سپیدار آنلاین: آگهی فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل و صنوف وابسته شهرستان فردیس در روزنامه پیام_سپیدار شماره 2036 منتشر شد.

تصویر آگهی فراخوان نوبت دوم ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف لوازم آرایشی بهداشتی شهرستان کرج

آگهی فراخوان نوبت دوم ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف لوازم آرایشی بهداشتی شهرستان کرج

پرینت       شماره خبر: 276739 12 آذر 1401 - 16:32 سپیدار آنلاین: آگهی فراخوان نوبت دوم تمدید نوبت اول ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف لوازم آرایشی بهداشتی شهرستان کرج در روزنامه پیام_سپیدار شماره 2034 منتشر شد.

تصویر آگهی فراخوان تجدید ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنففروشنگان لوازم یدکی شهرستان فردیس

آگهی فراخوان تجدید ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنففروشنگان لوازم یدکی شهرستان فردیس

پرینت       شماره خبر: 276398 05 آذر 1401 - 11:05 سپیدار آنلاین: آگهی فراخوان تجدید ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنففروشنگان لوازم یدکی شهرستان فردیس در روزنامه پیام_سپیدار شماره 2029منتشر شد

تصویر آگهی فراخوان تجدید ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف میوه و پروتئین شهرستان فردیس

آگهی فراخوان تجدید ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف میوه و پروتئین شهرستان فردیس

پرینت       شماره خبر: 275649 21 آبان 1401 - 16:56 سپیدار آنلاین: آگهی فراخوان تجدید ثبت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف میوه و پروتئین شهرستان فردیس در روزنامه پیام_سپیدار شماره 2019منتشر شد

تصویر آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

پرینت       شماره خبر: 275449 17 آبان 1401 - 09:30 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک در روزنامه پیام_سپیدار شماره 2016 منتشر شد.