تصویر ضرورت تعمیر پله های مکانیزه عابر پیاده سطح شهر کرج

ضرورت تعمیر پله های مکانیزه عابر پیاده سطح شهر کرج

پرینت       شماره خبر: 296992 15 آذر 1402 - 09:52 سپیدار آنلاین: نایب رئیس و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج گفت: تعمیر پله های مکانیزه پل‌های عابر پیاده در سطح شهر یکی از مطالبات مردم بخصوص در برخی از معابر اصلی شهر است که ابتر مانده است.

تصویر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی

پرینت       شماره خبر: 296984 15 آذر 1402 - 09:14 سپیدار آنلاین: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز روزنامه پیام_سپیدار شماره 2272 منتشر شد.

تصویر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده انجمن تخصصی صنایع همگن

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده انجمن تخصصی صنایع همگن

پرینت       شماره خبر: 296983 15 آذر 1402 - 09:13 سپیدار آنلاین: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز روزنامه پیام_سپیدار شماره 2272 منتشر شد.

تصویر آگهی مزایده مورد وثیقه

آگهی مزایده مورد وثیقه

پرینت       شماره خبر: 296925 14 آذر 1402 - 08:37 سپیدار آنلاین: آگهی مزایده پرونده اجرایی کلاسه 9700944 روزنامه پیام_سپیدار شماره 2271 منتشر شد.

تصویر آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک

پرینت       شماره خبر: 296412 05 آذر 1402 - 09:14 سپیدار آنلاین: آگهی مناقصه شرکت سیمان آبیک روزنامه پیام_سپیدار شماره 2264 منتشر شد.

تصویر آگهی مزایده شماره 1402/7

آگهی مزایده شماره 1402/7

پرینت       شماره خبر: 296411 05 آذر 1402 - 09:13 سپیدار آنلاین: آگهی مزایده شماره 1402/7 روزنامه پیام_سپیدار شماره 2264 منتشر شد.

تصویر آگهی صورتجلسه

آگهی صورتجلسه

پرینت       شماره خبر: 295828 27 آبان 1402 - 09:01 سپیدار آنلاین: آگهی صورتجلسه روزنامه پیام_سپیدار شماره 2258 منتشر شد.