تصویر روزنامه پیام سپیدار آگهی فراخوان

روزنامه پیام سپیدار آگهی فراخوان

پرینت       شماره خبر: 248072 23 دی 1399 - 10:52 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار آگهی فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرسی صنف تعمیرکاران لوازم خانگی وتاسیسات مکانیک ساختمان منتشر شد.

روزنامه پیام سپیدار آگهی فراخوان