Logo

صفحه اصلي > مردم و مسئولین > سگهای ولگرد محمد شهر

سگهای ولگرد محمد شهر


18 شهریور 1397. نويسنده: monshi
ازشهرداری خواهشمندم یه فکری به حال این سگهابکنند.صبح که برای پیاده روی میریم بیرون کوچه هاوخیابان پره از سگ.چند روز دیگه با شروع مدارس رفت وآمدهم برای بچه های ابتدایی سخت وهمراه با ترسه.تورابخدا رسیدگی کنید.
سگهای ولگرد محمد شهر

بازگشت