22 دی 1399
شماره خبر: 248017

پیامک‌های جریمه‌ای که برای شما ارسال نمی‌شود!

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

پیامک‌های جریمه‌ای که برای شما ارسال نمی‌شود!


گزارش های مردمی حاکی از عدم ارسال پیامک های جریمه خودرو برای آنان است.

براساس گزارش شهروند خبرنگارمان مدتی است که پیامک های جریمه راهنمایی رانندگی برای برخی از رانندگان ارسال نمی شود.از آن جا که تماس شهروندان دیگر نیز بر همین ادعا صحه می گذاشت، موضوع را با راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج درمیان گذاشتیم.سرهنگ آقاجانی، جانشین رئیس راهور شهرستان کرج در این باره با بیان این که پیامک جریمه برای مالکان پلاک خودرو ارسال می شود، گفت: اغلب افرادی که پیامک جریمه دریافت نمی کنند، پلاک خودروی خود را تعویض نکرده اند.او افزود: ممکن است افراد هنگام تعویض پلاک شماره ثابت داده باشند یا بعد از ثبت شماره، شماره همراه شان تغییر کرده باشد.جانشین رئیس راهور شهرستان کرج گفت: شهروندانی که پیامک جریمه دریافت نمی کنند بدون دریافت نوبت به مرکز تعویض پلاک قزلحصار مراجعه کنند و شماره همراه خود را به صورت رایگان ثبت کنند.

منبع باشگاه خبرنگاران