17 آذر 1399
شماره خبر: 246132

مشکلات زمخت شهرک ناز

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

مشکلات زمخت شهرک ناز


شهرک ناز به عنوان یکی از شهرک های زیر مجموعه فردیس همواره با مشکلات عدیده عمرانی همراه بوده است.

شهرک ناز که از شهرک های موجود در حوزه شهرداری فردیس است از بدو راه اندازی با مشکلات بسیار عمرانی دست و پنجه نرم می کند.مصطفی سعیدی سیرایی، شهردار فردیس در این باره گفت: شورای شهر فردیس شش میلیارد تومان برای ساماندهی عمرانی شهرک ناز درنظرر گرفته است که به زودی مناقصه واگذاری انجام این اقدامات عمرانی برای یافتن پیمانکار مناسب انجام می شود.

منبع باشگاه خبرنگاران