1 مرداد 1398
شماره خبر: 217490

بوی آزاردهنده در شهر

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

جوی‌های چهارراه طالقانی به سمت آزادگان در کرج بوی بسیار نامطبوعی می‌دهند. چه زمانی قرار است این جوی‌ها به شبکه فاضلاب شهری متصل شوند؟
باقر یوسفی از البرز

   بوی آزاردهنده در شهر