4 آذر 1397
شماره خبر: 205473

گله اهالی مصطفی آباد نظرآباد از نبود خدمات شهری

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

باسلام من یکی ازساکنین شهرک مصطفی ابادنظرآبادهستم میخواستم ازشهردار محترم جناب مهندس یگانه خواهش کنم که به مصطفی آباد توجه کنند ما از نبود خدمات شهری بسیار گله مندیم نبود سطلهای زباله باعث مشکلات متعددی برای اهالی شده است و نیز موضوع وجود سگهای ولگرد که پارسال حضوری رفتیم شهرداری که گفتن پیگیری میکنیم هرسال زیاد و زیادتر می شوند. خواهش رسیدگی کنید .

گله اهالی مصطفی آباد نظرآباد از نبود خدمات شهری

ميهمان
17/10/1398 - 06:11 Alireza

من از شهردار محترم نظرآباد خواهشمندم که به بحث ترافیک که جاده مصطفی آباد مانند قیفی می مونه که اولش باز و آخرش تنگ است رسیدگی کنند لطفا به کوچه های آن توجه فراوانی کنند