21 آبان 1397
شماره خبر: 204748

رسیدگی به جاده حسین آباد نظر آباد

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

خواهشمندیم به داد جاده حسین آباد تا بختیار برسین شانه خاکی و لبه جاده دارای چاله های عمیق است که دردسر ساز شده ، شلوغی جاده و عرض کم که در ساعات پیک صبح و غروب همزمان با شروع و پایان کار شرکتهای شهر صنعتی سپهر معضلی بزرگ را رقم زده نداشتن روشنایی و از بین رفتن خطوط وسط جاده باعث دردسر وسایل نقلیه افراد گردیده . خواهشمندیم نگاهی به مشکلات ما روستاییان داشته باشین
با تشکر از شما.. اهالی روستای حسین آباد و بختیار

رسیدگی به جاده حسین آباد  نظر آباد