14 آبان 1397
شماره خبر: 204480

مسکن مهر شهر جدید هشتگرد

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

از سال ۸۸ یک واحد مسکن مهر شهرجدید هشتگرد از تعاونی ۴ نظرآباد واقع در الغدیر جنوبی کوچه غدیر۱۰ خریداری کردم و مبلغی پول به شماره حساب این تعاونی واریز کردم ولی بعد از گذشت حدود ۸ سال و منحل شدن این تعاونی هیچ کس جوابگوی ما نیست نه پولی که واریز کردیم پس میدهند نه واحدی تحویل میدهند و در کل دستمان به جایی بند نیست.

مسکن مهر شهر جدید هشتگرد