25 مهر 1397
شماره خبر: 203550

آسفالت مدرسه حضرت معصومه محمدشهر

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

ما دوساله داریم میریم شهرداری برا اسفالت مدرسه حضرت معصومه محمدشهر ولی هیچ کاری تا الان انجام ندادن واقعا کف مدرسه خیلی خرابه و موقع بارندگی بچه عزیت میشن ما رفتیم پیش شهردار ولی هیچ کاری نکرد.

آسفالت مدرسه حضرت معصومه محمدشهر