18 شهریور 1397
شماره خبر: 201452

سگهای ولگرد نظر آباد

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

لطفا مسئولین عزیز فکری هم برای سگهای ولگرد در شهرک فرهنگیان و خیابان ٢٢بهمن جنوبی و اطراف میدان ورزش کنند هرچند قبلا هم این موضوع رابه گوششان رساندیم ولی اقدامی نشده و واقعا مشکل ساز شده چیزی به بازگشایی مدارس نمونده بچه های ما صبح ها میترسند از در خونه برن بیرون .همچنین در اطراف میدان ورزش چندباری مشاهده شده .لطفا مسئولین رسیدگی کنند .

سگهای ولگرد نظر آباد