17 شهریور 1397
شماره خبر: 201341

مشکل کم آبی خیابان بهار محمدشهر

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

بنده یکی از اهالی کوی بهارم محمدشهر میخاستم ببینم مقصر این بی آبی کیه؟ما اهالی انتهای خیابان امید هرروز ازساعت دوازده ظهر تا دوازده شب اب نداریم فشار اب رو کم میکنن که چی بشه مردم و عذاب بدن؟ما که بچه کوچیک دارم چه گناهی کردیم بچه برای نظافت به اب نیاز داره این قضیه از اول تابستان مارو داره عذاب میده..بخدا ما هم انسانیم ،از مسعولین تقاضا میکنم یه فکری به حال این بی آبی کنند همین اهالی موقع انتخابات جمع میشن به شما مسعولین رای میدن حالا شما لطفشون رو جبران کنید

مشکل کم آبی خیابان بهار محمدشهر