22 دی 1395
شماره خبر: 172778

در جاده محمدشهر برای عبور و مرور پل عابر پیاده وجود ندارد

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

از اهالی شهرک بعثت مهندس زراعی محمد شهر هستیم در جاده محمدشهر برای عبور و مرور پل عابر پیاده وجود ندارد و تردد را برای عبور اهالی مشکل وجود دارد از مسوولین خواهش می کنم رسیدگی کنند.