19 آبان 1400
شماره خبر: 258797

دانه قاصدک تا چه مسافتی سفر می‌کند؟

سپیدار‌آنلاین: گروه جالب و خواندنیدانه‌های قاصدک معمولاً نمی‌توانند مسافت زیادی را طی کنند اما همیشه موارد استثنایی نیز وجود دارد.
نتایج مطالعه‌ای در دانشگاه رگنسبورگ آلمان در سال ۲۰۰۳ نشان داد که ۹۹.۵ درصد از دانه‌های قاصدک در ۱۰ متری گیاه والد خود فرود می‌آیند چراکه چتر نجات این دانه‌ها هر ثانیه حدود ۳۰ سانتی‌متر سقوط می‌کند. از سوی دیگر قاصدک‌ها حدود ۳۰ سانتی‌متر رشد می‌کنند، بدین ترتیب هر دانه تنها یک ثانیه زمان پرواز به دست می‌آورد تا به کمک باد به سمت خانه جدید خودش پرتاب شود.
سرعت بیشتر باد باعث افزایش مسافت طی شده دانه قاصدک نمی‌شود چراکه بادهای قوی معمولا به سمت پایین و اطراف می‌وزند بنابراین دانه‌ها حتی زودتر از حالت عادی فرود می‌آیند.
بهترین شرایط برای دانه‌های قاصدک روزهای نسبتاً آرام و آفتابی است که باعث روند صعودی حرارت را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، دانه‌های قاصدک می‌توانند مسافت بسیار بیشتری را طی کنند. براساس نتایج یک مطالعه، ۰.۰۱۴ درصد، حدود یک دانه قاصدک در ۷ هزار دانه، می‌تواند بیش از یک کیلومتر مسافت طی کند.منبع: آنا