20 شهریور 1400
شماره خبر: 255904

موقعیت شناسی یکی از مولفه های مهم ماموران پلیس

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیسرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: یک پلیس هوشمند فردی است که با توجه به موقعیت مکانی و زمانی که در آن واقع است، اثربخش ترین رفتار را انتخاب کند.
سرهنگ"یدالله رنجبرپور اظهار داشت: اگر می خواهیم به هدف جامعه محوری پلیس دست پیدا کنیم باید روی مقوله آموزش نیروی انسانی با جدیت برنامه ریزی داشته باشیم.وی افزود: مدیریت، تصمیم گیری و تصمیم سازی نسبت به هرموقعیت نیازمند اشراف و تجربه و داشتن آموزش های لازم در برخورد با شرایط است و یک پلیس هوشمند کسی است که با توجه به موقعیت مکانی و زمانی که در آن واقع است اثربخش ترین رفتار را انتخاب کند.سرهنگ رنجبرپور بیان کرد: نحوه برخورد پلیس با افراد جامعه باید متناسب یا سطح اجتماعی و شخصیت آنها باشد و با همه نمی توان با یک رفتار به تعامل و نتیجه درستی دست یافت، یک پلیس باید نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی، روانی و ... اطلاعات کافی داشته باشد تا با شناخت درست از مراجعان، نحوه برخورد درست و نتیجه بخش را اتخاذ کند.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: توجه به شاخصه های تعالی رفتار سازمانی، پرهیز از اقدامات تحریک کننده، هزینه کرد سرمایه های مادی و انسانی به صورت بهینه و جلوگیری از اتلاف منابع فردی و سازمانی به منظور انجام بهینه مأموریت ها، استفاده از تکنولوژی های روز و ... از جمله مواردی است که باید به آن توجه داشت.سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در پایان گفت: پليس خدمتگزار همواره بايد در جهت حاکميت نظم و امنيت در جامعه گام بردارد و به کار خود باور، علاقه و ايمان داشته باشد.