7 آبان 1390
شماره خبر: 2306

واژگونی کامیون روی دو دستگاه 206 و نیسان یک کشته برجا گذاشت

سپیدار‌آنلاین: گروه حوادث ایران و جهان

واژگونی کامیون روی دو دستگاه 206 و نیسان یک کشته برجا گذاشت

با توجه به خارج از محدوده بودن موقیعیت حادثه، با هماهنگی عوامل مربوطه، امدادگران ایستگاه نجات 8 به محل مذکور اعزام و مشاهده كردند كه در اثر عدم رعایت نکات ایمنی و کنترل خودرو ،یک دستگاه کامیون بر روی دو دستگاه خودروی 206 ، نیسان واژگون و یک از راننده ها فوت و محبوس شده است.
بنا بر این گزارش نیروهای نجات سریعا با رعایت نکات ایمنی و استفاده از ادوات مخصوص نسبت به آزاد سازی و انتقال متوفی ( مذکر 36 ساله) اقدام و پس از 25 دقیقه عملیاتی موفق به امر فوق شده و نامبرده را به عوامل اورژانس و انتظامی تحویل دادند.منبع: کامنا