20 تیر 1401
شماره خبر: 269996

پایان مرگ تدریجی مزارع نظرآباد

سپیدار‌آنلاین: گروه گزارشهرساله سوزاندن بقایای گیاهی در زمین‌های کشاورزی علاوه بر آلودگی هوای نظرآباد موجب کاهش حاصل‌خیزی مزارع این شهرستان می‌شد، اقدامی که امسال با اطلاع‌رسانی صحیح کاهش یافته است.
هر ساله آتش زدن بقایای گیاهی باقیمانده در زمین‌های کشاورزی مشکلات زیادی را برای ساکنین در نظرآباد به وجود می‌آورد و دود ناشی از سوختن کاه و کلش موجب اعتراض ساکنان منطقه، آلودگی هوا و همچنین کاهش دید افقی به ویژه در جاده‌های پیرامونی این مزارع می‌شد، همچنین علاوه بر خسارات زیست‌محیطی عاملی برای دودگرفتگی و افزایش احتمال تصادف در منطقه شده بود.آتش زدن بقایای گیاهی باقیمانده در زمین‌های کشاورزی در واقع یکی از مهمترین معضلات در نظرآباد به شمار می‌رفت که مدت‌ها به دلیل نبود روش جایگزین از سوی کشاورزان صورت می‌گرفت و مسئولان جهاد کشاورزی نیز در پیشگیری از آن موفق نبودند.
پایان مرگ تدریجی مزارع نظرآباد/ کُلش‌هایی که سوزانده نشد
کشاورزانی که به این کار دست می‌زدند اعتقاد داشتند سوزاندن بقایای گیاهی باقیمانده در زمین‌های کشاورزی موجب از بین بردن آفات و بیماری‌ها و بذر علف‌های هرز می‌شود، همچنین این کار باعث راحت‌تر شدن زراعت در مزرعه شده و بدون هیچ خرج اضافه‌ای زمین آماده کاشت می‌شود اما امسال با اقداماتی که صورت گرفت کشاورزان نظرآبادی این اقدام مضر را کنار گذاشتند.
وقتی راه نفس بسته می‌شود
یکی از ساکنان نظرآباد اظهار کرد: در سال‌های قبل شاهد سوزاندن زمین‌های کشاورزی بعد از برداشت محصول بودیم، این کار موجب ایجاد دود زیادی می‌شد که راه نفس ما را می‌بست و همیشه خانه ما بوی دود می‌داد، چون این کار در تابستان صورت می‌گرفت امکان روشن کردن کولر را هم نداشتیم و باید گرما را تحمل می‌کردیم، چراکه کولر دود را به درون خانه می‌کشید.وی بیان کرد: با اینکه دود ناشی از آتش زدن زمین‌های کشاورزی امسال کمتر شده اما مسئولان باید اقدامی کنند تا بساط این کار به طور کامل برچیده شود، چراکه این کار موجب اذیت شدن مردم می‌شود و منطقه را نیز آلوده می‌کند.یکی از کشاورزان نظرآبادی در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه کارشناسان محیط زیست می‌گویند که وجود کلش برای زمین مفید است دیگر اقدام به سوزاندن آن نمی‌کنیم تا زمین حاصل‌خیزی خود را از دست ندهد.وی بیان کرد: تا قبل از این برای آماده شدن سریع زمین بودن هیچ هزینه‌ای کلش و کاه‌های باقیمانده رد زمین را آتش می‌زدیم و آفات را از بین می‌بردیم اما امسال این کار را نکردیم و با توصیه جهاد کشاورزی اقدام به خاک‌ورزی کردیم که امیدواریم تأثیر خوبی بر زمین و محصولمان داشته باشد.
سوزاندن بقایای گیاهی در بلندمدت هزینه کشاورزی را بیشتر می‌کند
مریم اخلاقی، کارشناس کشاورزی با بیان اینکه کلش بقایای بسیار مفیدی هستند که برای حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: اگر قرار باید که کلش توسط کشاورز سوزانده شود باعث می‌شود بافت و همچنین ساختمان خاک تخریب شود که فرسایش خاک را به دنبال دارد.وی بیان کرد: اکثر کشاورزان درباره مزیت‌های وجود بقایای گیاهی برای زمین ندارند و به دلیل اینکه آتش‌زدن این بقایا را کم‌هزینه‌ترین و راحت‌ترین راه می‌دانند اقدام به این کار می‌کنند.این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: این کار در بلندمدت علاوه بر اینکه اثر نامطلوبی بر کیفیت خاک دارد موجب افزایش گازهای گلخانه‌ای می‌شود و به اکوسیستم منطقه نیز ضربه وارد می‌کند.وی اضافه کرد: به دلیل اینکه آتش زدن بقایای گیاهی باقیمانده در زمین‌های کشاورزی عاملی کاهش حاصل‌خیزی زمین زراعی می‌شود، کشاورزان برای رفع این مشکل مجبور به استفاده بیشتر از کودهای شیمیایی می‌شوند که به تبع آن هزینه تولید آنها را نیز بیشتر می‌کند.اخلاقی با بیان اینکه با این کار همچنین ظرفیت نگهداری رطوبت در داخل خاک بسیار پایین می‌آید، گفت: به صورتی که برای کشت بعدی احتیاج به آب مصرفی بیشتری داریم.کارشناس کشاورزی تصریح کرد: یک سری موجودات خاک‌زی هستند که اگر این کاه و کلش روی سطح زمین باقی بمانند وجود آنها برای خود خاک خوب هستند، یعنی موجودات خاکزی مفیدی در داخل خاک زندگی و به تجزیه مواد آلی کمک می‌کنند.وی متذکر شد: با آتش زدن بقایای گیاهی باقیمانده در زمین‌های کشاورزی که باعث کاهش مواد آلی می‌شود، محصولات کشاورزی تحمل خود را در برابر آفات، بیماری‌ها، خشکی، گرما و سرمازدگی از دست خواهند داد.
آتشی که دامن مجرمان را می‌گیرد
سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی موجب آلودگی هوا شده و منع قانونی دارد، مرتضی زینالی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد در این باره اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی آتش زدن بقایای گیاهی جرم تلقی می‌شود و افراد خاطی به محاکم قضائی معرفی می‌شوند.وی بیان کرد: در سال جاری با اقدامات انجام شده و آگاهی‌بخشی به کشاورزان به ندرت این اتفاق افتاد و خیلی کم شاهد سوزاندن کاه و کلش در زمین‌های کشاورزی بودیم.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد همکاری‌های خوبی از طرفی کشاورزان در این زمینه صورت گرفت و آنها برای رفع این معضل بقایای گیاهی را در قالب عملیات خاک‌ورزی حل کردند.وی متذکر شد: در این راستا از تمامی کشاورزان شهرستان نظرآباد می‌خواهم تا به جای علاوه آتش زدن بقایای گیاهی باقیمانده در زمین‌های کشاورزی، این بقایای را به همراه کود ازته با ادوات مناسب خاک‌ورزی به خاک اضافه کنند تا علاوه بر کاهش آلودگی‌ها ناشی از آتش زدن به حاصل‌خیزی زمین نیز کمک شایانی شود.
کشاورزان بیش از پیش پای کار بیایند
امسال ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی در نظرآباد به کشت غلات اختصاص پیدا کرده است که برای کشت این حجم محصول نیاز به حجم گسترده‌ای از کود شیمیایی بود در صورتی که بعد از شخم زدن تا یک ماه آینده کلش تبدیل به کود آلی می‌شود کودی رایگان که کشاورزان می‌توانند استفاده کنند.همچنین آتش زدن بقایای گیاهی باقیمانده در چنین حجمی از زمین‌های کشاورزی منجر به آلودگی شدید منطقه می‌شد، حالا هم کشاورزان باید بیش از پیش پای کار بیایند و این مشکل را برای همیشه حل کنند.

منبع مهر