23 خرداد 1401
شماره خبر: 268726

ایجاد آرامستان فردیس در انتظار صدور مجوز

سپیدار‌آنلاین: گروه گزارششهردار فردیس گفت: طرح مطالعاتی آرامستان فردیس برای زمینی به مساحت ۲۲ هکتار با شرایط لازم بهداشتی انجام و کارگروه مربوطه در استانداری تشکیل شده است؛ درحال پیگیری برای صدور مجوز از مراجع ذیربط هستیم.
محمدرضا آژیر، شهردار فردیس،در مورد اقدامات انجام شده در مسیر ایجاد آرامستان به عنوان یکی از مهمترین مطالبات شهروندان، توضیحاتی ارائه داد.وی با بیان اینکه طرح مطالعاتی آرامستان فردیس انجام شده و چند قطعه زمین مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: از بین زمین‌های مورد نظر، یک قطعه زمین با شرایط لازم به فرمانداری معرفی شد که در این راستا کارگروه اولیه ایجاد آرامستان فردیس، در استانداری تشکیل و تاییدیه اولیه اخذ شد. این مدیر شهری گفت: طی جلساتی در کارگروه فوق با حضور برخی مدیران کل استان، نیاز فردیس به وجود آرامستان و وضعیت زمین مورد نظر، بررسی شد. در این راستا با توجه به مطالعات آماری جمعیت شهر، محدودیت دفن اموات در ملارد و مسافت طولانی فردیس با بهشت سکینه و بهشت علی که تردد شهروندان را با مشکل مواجه کرده است؛ ضرورت ایجاد آرامستان در فردیس به تایید همه مدیران و اعضای کارگروه رسید و مورد موافقت قرار گرفت.وی با اشاره به دستورالعمل بهداشتی آرامستان‌ها، اضافه کرد: برای ایجاد آرامستان در فردیس برخی مدیران ادارات، با توجه به نبود حریم در شهر فردیس، در خصوص چگونگی قراردادن آرامستان در طرح جامع شهری نقطه نظراتی داشتند که استعلام این موارد از مراجع بالادستی و صدور مجوز آن زمانبر است.آژیر با بیان اینکه مساحت زمین مورد نظر برای آرامستان فردیس ۲۳ هکتار است، گفت: طرح مطالعاتی زمین آرامستان در حوزه‌های مختلف بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی و غیره انجام شده و در بیشتر موارد با دستورالعمل های بهداشتی آرامستان ها منطبق است.وی یادآور شد: در راستای تحقق مطالبات شهروندان، شهرداری به وظایف خود در خصوص ایجاد آرامستان عمل کرده است و امیدواریم با توجه به محدودیت زمین در فردیس و ضرورت وجود آرامستان برای این شهر، مراجع مربوطه با نظر مثبت، نسبت به صدور مجوز ایجاد آرامستان برای فردیس اقدام کنند.

منبع فارس