20 دی 1394
شماره خبر: 156248

شکاف آموزشي درگسترش فعاليتهاي قرآني کشور به وضوح دیده مي شود

سپیدار‌آنلاین: گروه گزارش

شکاف آموزشي درگسترش فعاليتهاي قرآني کشور به وضوح دیده مي شود


رضاشیخ بیگی رئیس انجمن اسلامی فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی ،در مصاحبه با خبرنگار ما درخصوص برنامه ها و روند فعالیتهای این تشکل و لزوم توجه ویژه به محتوای درسی و موادآموزشی به ویژه شکافی که درگسترش فعالیتهای قرآنی در سطح مشاهده می شود، گفت : بسیاری از تحولاتی که در نظام آموزش رخ می دهد نیازمند بسترهایی است که در محیط های بیرونی نظام قرار دارند.
یکی از عوامل مهم در موفقیت این تحولات آمادگی و همراهی این بسترهای بیرونی است،از این رو سیاستمداران ومدیران نظام آموزشی باید در هدایت تحولات به این نکته مهم توجه کنند یکی از تحولات بسیار مهم و موثری که در سالهای اخیردر نظام آموزشی دوره دبستانی در حال وقوع است، بسط و توسعه الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است . وی افزود: این تحول به لحاظ اهمیت و تاثیر گذاری بر کیفیت فرایند و نتیجه یادگیری دوره دبستانی بسیار مورد توجه کارگزاران نظام آموزشی ایران و حتی بسیاری از کشورهای دیگر می باشد. شیخ بیگی تصریح کرد: موفقیت در توسعه و استقرارصحیح این برنامه تحولی ،آثار ارزشمندی را بر مولفه های آموزشی و تربیتی مدرسه بر جای می گذارد. مانند هر برنامه تحولی دیگر این برنامه نیز برای افزایش میزان موفقیت خود به آماده سازی بسترهای محیط بیرونی نیاز دارد. در صورت بی توجهی به این بسترها ، چالشها و موانع جدی بر سر راه استقرار با کیفیت آن به وجود خواهد آمد. وی خاطرنشان ساخت: یکی از این بستر های محیط های بیرونی نظام آموزشی برای برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی ، همانا والدین دانش آموزان به مثابه مشتریان کالای با ارزش مدرسه هستند. نگرش ها و باورهای تربیتی والدین در صورت تغییر و همراهی با این الگوی جدید از عوامل موفقیت برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی است .گزارش های رسیده از دوره اجرای آزمایشی ارزشیابی کیفی توصیفی نشان می هد که مدارسی که با تمهیداتی موفق شده اند باور ها و نگرش ها ی والدین را نسبت به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تغییر دهند اجرای موفق تری داشته اند. شیخ بیگی در ادامه افزود: يکي از دلايل کندي توليد علم در کشورهاي درحال توسعه، عقب ماندگي آموزش وپرورش آشکار، نسبت به آموزش وپرورش پنهان است. همين مساله « شکاف آموزشي» عميقي را در پي داشته و دارد؛ درحال حاضر اين شکاف آموزشي درگسترش فعاليتهاي مختلف قرآني کشور اعم از آموزش هاي عمومي قرآن و فعاليت هاي فوق برنامه وتخصصي قرآني به وضوح ديده مي شود. البته دلايل آن ريشه در نگاه هاي تك بعدي و برنامه ريزي ها و عملكردهاي سطحي و شتاب زده گذشته دارد. هنوز بسياري از فعالان قرآني، آموزش را صرفا انتقال مجموعه ای از اطلاعات، قواعد و برخي مهارت هاي قرآني به فراگيران تلقي مي کنند و حتي در برابر روش ها و متد جديد آموزشي از خود عکس العمل منفي نشان مي دهند. وی درادامه با اشاره به اصول اساسي سند چشم انداز کشور، توجه جدي به ‹‹ توليد علم ›› را متذکر شد وگفت : هنوز هم، به جاي توجه واستقبال از افكارخلاق، اين افراد هستند که درعرصه هاي مختلف فعاليت هاي قرآني صاحب قدرت و نام هستند و پذيرش اين مساله که از راه هاي بهتر و ساده تر و در مدت زمان کمتر نيز مي توان به اهداف رسيد؛ و يا اينکه هدف هاي تعريف شده با انتظارات جامعه نسبت مناسب تري مي تواند داشته باشد پس بايد به ناچار تغييرات نسبي و در مواردي تغييرات کلي اعمال شود . رئیس انجمن فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی بیان داشت،متوليان امور فرهنگي و قرآني کشور نيز به اين نتيجه رسيده اند كه به جاي تثبيت وضعيت فعلي، بايد به استقبال تغييرات جدی بروند. زمان آن فرا رسيده است تا با تأمل در شيوه هاي کهن، از روش هاي آموزش سنتي پلي به شيوه هاي نوين زده و با توجه جدي به فرهنگ آموزش، شکاف آموزشي را پرکرد . تجربه ثابت کرده که هرگاه تغييرات به صورت نسبي و به مرور انجام نشود، در دراز مدت اصل مسأله و حتي بخشي از جامعه را دچار بحران مي کند. رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سال هاي اخير به تنهايي خودگوياي اين مدعا است و زمينه مناسب را براي اين گونه تغييرات فراهم کرده است. شیخ بیگی درادامه مواردی را به عنوان برخی از اهداف کلان این تشکل معرفی نمود.
*شناخت وتعمیق وتعمق در راستای شناسایی مسایل ومشکلات وچالشهای موجود در فرآیند یاددهی ویادگیری و ارایه راهکارهای کارشناسی واجرایی
*حساسیت نسبت به فرایندهای مختلف آموزشی ازمنظر درون داد وبرون داد فرایند سیستم
*تعامل وبرقراری ارتباط باسایر تشکل های حرفه ای وکارشناسی مرتبط درامر تعلیم وتربیت طراحان آموزشی وآموزش وپرورش
*تسهیل فرایند آموزش،یاددهی ویادگیری ازطریق ارایه رهنمودهای علمی
*استفاده وبهره برداری ازتوانمندیهای فارغ التحصیلان ودانشجویان درآموزش وپرورش
*ایجاداشتغال وکمک به توسعه پایدار، موزون ومتوازن کشور بااتکا برتوانایی متخصصین داخلی
*نگاه ویژه به علم تعلیم وتربیت وایجاد کارگروههای تخصصی علمی وتوجه به جامعه شناسی وروان شناسی درآموزش وپرورش
*برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی وکارگاههای آموزشی تخصصی ، کنفرانس ها، سمینارها وگردهمایی های مرتبط درراستای اجرایی نمودن اهداف تشکل
*انتخاب،بهره برداری وارزیابی مواد ووسایل آموزشی
*بازنگری دربرنامه درسی رشته علوم تربیتی وگرایش تکنولوژی آموزشی
*حمایت ازدانشجویان، محققین وکارشناسان درراستای مقالات علمی
*تلاش درجهت بهبود مدیریت آموزش،اقتصاد آموزش وپرورش، برنامه ریزی آموزشی، تحلیل محتوای آموزشی وآموزش وپرورش
گزارش از خاکپور

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود