28 خرداد 1390
شماره خبر: 51

شورای فرهنگ ایثار و شهادت و واحد پژوهش در اداره ارشاد البرز تشکیل شد

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگی

شورای فرهنگ ایثار و شهادت و واحد پژوهش در اداره ارشاد البرز تشکیل شد

با تشکیل شورای فرهنگ ایثار و شهادت و راه اندازی واحد پژوهش در اداره کل ارشاد البرز قادر آشنا طی احکامی مسئولان این واحدها را معرفی کرد.

با صدور احکام جداگانه ای مسئولان دبیرخانه شورای فرهنگ ایثار و شهادت و واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز معرفی شدند.

بدین ترتیب با حکم قادر آشنا، حجت الاسلام رحیم جعفری به سمت مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ و ایثار و شهادت و اسدالله جعفری جلگه به عنوان مسئول واحد پژوهش این اداره کل منصوب شدند.

آشنا طی سخنانی شورای فرهنگ ایثار و شهادت را در ترویج این مسیر و حرکت در خط سرخ شهادت مؤثر خواند و آن را از نیازهای امروز جامعه دانست.

وی همچنین به موضوع پژوهش اشاره کرد و نیازسنجی و نظرسنجی در خصوص کارها، فعالیت فرهنگی و برنامه های آینده را از نیازهای امروز این اداره کل برشمرد و در این باره گفت: واحد پژوهش نیاز امروز این اداره کل است تا به شناسایی آسیبهای اچتماعی و پژوهش­های فرهنگی استان بپردازیم.

این مسئول بیان کرد: این واحد عهده دار دعوت از محققین و پژوهشگران بوده و می تواند در ارتقاء سطح کیفی فرهنگ در استان البرز مفید باشد.


منبع خبر : خبرگزاری مهر