12 تیر 1401
شماره خبر: 269680

موسسات قرآن و عترت اطلاعات خود را در سامانه"حمد" ثبت و تکمیل کنند

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگیموسسه و شعبات دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه حمد که در وضعیت ثبت نشده و یا در حال تکمیل می باشد، تا 23 تیرماه اطلاعات خود را ثبت یا تکمیل نمایند.
با عنایت به ضرورت ساماندهی وضعیت مؤسسات در سامانه حمد و نظر به بررسی های صورت گرفته، مشخص گردید که اطلاعات 1005 موسسه از 1810 موسسه و شعبات دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سامانه در وضعیت ثبت نشده و یا در حال تکمیل می باشد، لذا مقتضی است طبق لیست پیوست اقدامات و اطلاع رسانی لازم جهت تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه حمد توسط موسسات مذکور هر استان حداکثر تا تاریخ 1401/4/23 به عمل آید. پس از اتمام این زمان در صورتی که اطلاعات موسسه ای در سامانه حمد به طور کامل درج نشده باشد مواردی از قبیل: عدم تمدید پروانه فعالیت ، عدم تخصیص کمکها و سرانه های حمایتی، قطع بیمه فعالان قرآنی مربیان مرتبط با موسسه از سال بعد، حذف کامل موسسه ازسامانه حمد، برای موسسه مذکور اعمال خواهد شد.