9 تیر 1401
شماره خبر: 269587

تعلل در آموزش و فرهنگسازی، فضایی را برای نفوذ دشمنان فراهم می کند

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگینماینده عالی دولت در استان البرز گفت: امور فرهنگی را باید پیوسته و بدون وقفه دنبال کرد چراکه در دنیای امروز که مرزی در تبادل فرهنگ ها و اطلاعات وجود ندارد، هر گونه کوتاهی مشکل آفرین خواهد شد.
مجتبی عبداللهی در جلسه قرارگاه حجاب و عفاف استان ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع)، افزود: گفتمان و فرهنگسازی در خصوص حجاب و عفاف ضرورت دارد.وی ادامه داد: جامعه و بویژه نسل جدید باید در رابطه مزایای حجاب و عفاف اقناع شوند.عبداللهی گفت: سبک ایرانی اسلامی یک فرهنگ غنی است که باید بخوبی برای مردم تبیین و تشریح شود.وی افزود: تعلل در آموزش و فرهنگسازی، فضایی را برای نفوذ دشمنان و تزریق فرهنگ معاندانه فراهم می شود.استاندار البرز گفت: باید عزمی جدی و نشاطی اجتماعی در نقاط مختلف استان شکل برای ترویج فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی شکل گیرد.وی افزود: امور فرهنگی را باید پیوسته و بدون وقفه دنبال کرد چراکه در دنیای امروز که مرزی در تبادل فرهنگ ها و اطلاعات وجود ندارد، هر گونه کوتاهی مشکل آفرین خواهد شد.
عبداللهی گفت: حضور فعال گروه های اجتماعی و جهادی در این راستا تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف دارد.