9 تیر 1401
شماره خبر: 269564

کارگاه آموزشی عکاسی سینما در البرز برگزار می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگیانجمن سینمای جوان استان البرز با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان، کارگاه آموزشی عکاسی سینما را برگزار می کند.
انجمن سینمای جوان استان البرز با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، کارگاه آموزشی عکاسی سینما(انتقال تجربه) را باحضور پویا شاه جهانی برگزار می نماید.آخرین مهلت ثبت نام در این کارگاه یکشنبه ۱۲ تیرماه و تاریخ برگزاری آن سه شنبه ۱۴ تیرماه، ساعت ۱۶ الی ۱۹ می باشد و ظرفیت این کارگاه محدود می باشد.مکان برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی سینما ، کرج - خیابان شهید مطهری - نبش شاهد ۲ - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز - انجمن سینمای جوانان استان البرز، می باشد.