24 مهر 1400
شماره خبر: 257570

تفاهم‌نامه خواهر خواندگی البرز و آمستر‌دام در زمینه گل و گیاه منعقد شد

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگیمدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع دستی البرز از انعقاد تفاهم‌نامه خواهر خواندگی البرز و آمستر‌دام در زمینه گل و گیاهان زینتی خبر داد.
فریدون محمد‌یدر جلسه‌ای که به همین منظور در سالن جلسات حوزه روابط‌عمومی و با حضور معاو‌نان و کار‌شناسان اداره‌کل متبوع و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بر‌گزار شد، اظهار کرد: «امضا‌ی تفاهم‌نامه با شرکت خصوصی مجر‌ی بر‌گزار‌کننده نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها‌ی تخصصی زمینه را برا‌ی افزایش همکاری‌ها در زمینه گردشگر‌ی سلامت، طب سنتی، کشاورزی و پرورش گل و گیاهان زینتی و دارویی فراهم می‌کند.»مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع دستی البرز عنو‌ان کرد: «تا پیش از شیوع کرونا هر ساله بر‌پایی جشنواره‌ گل‌ها بیش از ۱۲۰ هزار نفر گردشگر و باز‌دید‌کننده را جذب می‌کرد که ظرفیت بزر‌گی در این حوزه محسوب می‌شود و بهره‌گیری از آن نیاز‌مند برنامه‌ریزی‌ها مدون و کار‌شناسی است.»او در ادامه با تأکید بر نزدیکی البرز به تهران و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌ها‌ی بخش خصوصی بیان کرد: «می‌توان جشنوار‌ها‌ی گل و‌گیاه البرز را به برند استان تبدیل کرده و از طریق جذب گردشگر و نیز فروش محصولات تولیدی به شکوفایی صنعت گردشگر‌ی و رونق اقتصاد‌ی کمک کرد.»
او با اشاره به آب‌و‌هوا، جغرافیا‌ی طبیعی و اقلیم منحصر‌به‌فرد البرز تصریح کرد: «زمینه لازم برای کشت و پرورش گیاهان دارویی و راه‌اندازی مرکز درمان و طب سنتی ایران ویژه توریست خارجی از دیگر برنامه‌های پیش‌رو قرار دارد.»محمد‌ی عنو‌ان کرد: «با توجه به ثبت جهانی واریته گل لاله سفید البرز در فهرست میراث طبیعی در انجمن سلطنتی گل لاله هلند، ایران کوچک پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به هلند ایران را داشته و مقرر شده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن هماهنگی‌ها‌ی لازم برا‌ی بر‌گزار‌ی جشنواره‌ها‌ی گل و گیاه و دیدار سفیر و کارد‌ار هلند در ایران انجام شود.»