22 مهر 1400
شماره خبر: 257542

انتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان البرز برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگیانتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان البرز همراه با دیگر استان‌های کشور به صورت الکترونیک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات استان البرز رضا عباس زاده رییس هیات مدیره خانه مطبوعات استان ضمن اعلام این خبر گفت: انتخابات بازرسین همزمان با دیگر استان‌های کشور از ساعت ۱۰ صبح آغاز گردید و با در نظر گرفتن‌تمدید از سوی وزارت خانه در ساعت ۱۴ به اتمام رسید.عباس زاده با بیان این که این انتخابات با حضور هیات سنی و با مشارکت بیش از ۱۸۰ عضو خانه مطبوعات استان البرز برگزار گردید اظهار کرد: در این دوره از انتخابات به ترتیب فرزانه اسحاقی، محمود عزیزی به عنوان بازرسین خانه مطبوعات استان انتخاب و مصطفی فراغت نیز به عنوان عضو علی البدل در بازرسی انتخاب شد.وی در آخر ضمن تبریک به منتخبین خانه مطبوعات در بخش بازرسی بیان کرد: از تمامی اعضایی که در این انتخابات شرکت کردند تشکر می کنم و امیدوارم همیشه شاهد همبستگی و اتحاد در میان اعضای خانواده مطبوعات استان باشیم.