19 مهر 1400
شماره خبر: 257331

جلسه کمیسیو‌ن فنی راهنما‌یان گردشگر‌ی البرز بر‌گزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگی

جلسه کمیسیو‌ن فنی راهنما‌یان گردشگر‌ی البرز بر‌گزار شد


معاون گردشگر‌ی البرز از بر‌گزار‌ی جلسه کمیسیون فنی راهنما‌یان گردشگر‌‌ی خبر داد.
به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی استان البرز، مرتضی نیکرو ضمن اعلام این خبر، بیان کرد: «در این جلسه که در محل معاونت و با حضور رییس انجمن صنفی و کار‌شناس راهنمایان گردشگر‌ی استان بر‌گزار شد پیرامون تشکیل انجمن حرفه‌ای و مجمع انتخاباتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.»معاون گردشگر‌ی البرز اظهار کرد: «در این نشست از بین ۹ شرکت‌کنند‌ه ۸ نفر موفق به کسب نتیجه لازم شد‌ند که پس از تکمیل مدارک و ثبت‌نام در سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و راهنما‌یان گردشگر‌ی می‌توانند کارت لیدر‌ی خود را در‌یافت کنند.»او در ادامه افزود: «ارزیابی میز‌ان مهارت و آمادگی لازم برای اجرا‌ی تور، میزان تسلط بر قوانین و مقرر‌ات تور‌گردا‌نی و بر‌رسی صلاحیت فنی شرکت‌کنند‌گان از جمله موارد‌ آزمون بود.»
نیکرو گفت: «در پایان نیز به یک مورد شکایت از راهنما‌یان گردشگر‌ی رسیدگی و پرونده مختومه شد.»