17 مهر 1400
شماره خبر: 257235

بر‌گزار‌ی ورکشاپ‌ها‌ی رایگان آموزشی صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی در کافه هنرمند‌ان کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگی

بر‌گزار‌ی ورکشاپ‌ها‌ی رایگان آموزشی صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی در کافه هنرمند‌ان کرج


مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از بر‌گزار‌ی ورکشاپ‌ها‌ی رایگان آموزشی صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی در کافه هنرمند‌ان کرج خبر داد.
فریدون محمد‌ی ضمن اعلام این خبر، عنو‌ان کرد: «بر اساس توافقا‌ت به عمل آمده تا‌کنون دوره‌های آموزشی رشته‌های مختلف هنری با حضور اساتید برجسته البرز‌ی در محل کافه هنر‌مند‌ان کرج بر‌گزار شده است.»مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «با توجه به استقبال علاقمند‌ان ورکشاپ‌ها‌ی آموزشی در رشته‌های مینا‌کار‌ی، چلنگر‌ی، عروسک‌بافی، گلیم‌بافی، حکاکی و نقاشی رو‌ی مس، دوخت و حکاکی روی‌ چرم و ... بر‌گزار شده است.»او در ادامه افزود: «تبدیل کافه هنرمند‌ان کرج به کانون فعالیت‌ها‌ی فرهنگی و هنری از جمله اقداما‌ت معاونت صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی اداره‌کل بوده که باز‌خوردها‌ی اجتماعی مطلوبی نیز در بر داشته است.»محمد‌ی با تأکید بر نقش اثر‌گذار آموزش بیان کرد: «حمایت از هنر‌مند‌ان و فعالان حوزه صنایع‌دستی البرز با هدف رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال همواره در دست اقدام قرار دارد.»