21 شهریور 1400
شماره خبر: 255972

خانه آیت الله طالقانی به مرمت و بازسازی نیاز دارد

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگیمدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت: تا زمانی که خانواده و فرزندان آیت الله طالقانی به میراث فرهنگی اجازه مرمت بنا را ندهند ما نمی‌توانیم در این خصوص اقدامی کنیم چون درست است که این این خانه به ثبت ملی رسیده ولی شخصی است.
فریدون محمدی با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص وضعیت نامناسب خانه آیت الله طالقانی اظهار کرد: در روزهای آغازین فعالیتم در البرز بازدیدی از خانه آیت الله طالقانی که به ثبت ملی رسیده است، داشتم. حقیقتاً این خانه که جزئی از تاریخ و میراث ارزشمند این مرز و بوم است به مرمت و بازسازی نیاز دارد ولی این کار با موانعی مواجه شده است.وی توضیح داد: در ابتدا مذاکراتی با فرزندان آیت الله طالقانی در خصوص مرمت مشارکتی این خانه صورت گرفت ولی متاسفانه نپذیرفتند.محمدی اضافه کرد: بعد ازآن با مکاتبه با وزارت خانه، ۱۵۰میلیون تومان اعتبار برای مرمت این خانه تاریخی اختصاص پیدا کرد که با تخصیص و هزینه کرد آن می‌شد خانه را به طور کامل مرمت کرد و نجات داد ولی متاسفانه خانواده آیت الله طالقانی باز هم مانع از این کار شدند و گفتند به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند دولت برای مرمت خانه پدری آنها کاری انجام دهد.این مسئول اظهار کرد: خانواده آیت الله طالقانی می‌گویند میراث فرهنگی اعتبار مرمت را به طور کامل در اختیار آنها قرار دهد تا خودشان این کار را انجام دهند ولی قانون به ما اجازه چنین کاری نمی‌دهد.مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت: حتی میراث فرهنگی حاضر است این کار از طریق کارشناسان مرمتی که خانواده آیت الله معرفی می‌کنند انجام شود ولی خانواده ایشان به این روش هم رضایت نمی‌دهند.وی اضافه کرد: با این اوصاف نه خانواده آیت الله طالقانی اقدامی برای مرمت خانه پدری انجام می‌دهند و نه اجازه می‌دهند میراث وارد عمل شود.محمدی تصریح کرد: تا زمانی که خانواده و فرزندان آیت الله به میراث فرهنگی اجازه مرمت بنا را ندهند ما نمی‌توانیم در این خصوص اقدامی کنیم چون درست است که این این خانه به ثبت ملی رسیده ولی شخصی است.این مسئول افزود: کی چنین اتفاقی افتاده که دولت اعتباری را به حساب شخصی جهت مرمت بنایی واریز کند؟ برای این کار دولت اعتبار را به حساب ادارت تابعه خود می‌ریزد و آنها هم پس از مزایده و مناقصه، پیمانکار واجد شرایط انتخاب می‌کنند در غیر این صورت کار غیر قانونی صورت گرفته و پای بازرسی و دیوان محاسبات به موضوع باز می شود.

منبع ایسنا