5 آبان 1390
شماره خبر: 2285

روابط عمومی های برتر آموزش و پرورش البرز معرفی شدند

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگی

روابط عمومی های برتر آموزش و پرورش البرز معرفی شدند


براساس ارزیابی های به عمل آمده توسط اداره روابط عمومی استان البرز، اسامی روابط های برتر مناطق تابعه اداره کل آموزش وپرورش استان البرز شد.
ارزیابی به عمل آمده برپایه ی شاخصها وملاکهای تعیین شده بود که در قالب فرم ارزیابی از عملکرد کارشناسان روابط عمومی در هر ماه انجام گرفته است.
این فرم در پایان هر ماه به مدیرناحیه و کارشناس روابط عمومی منطقه ارسال می شده است.
همچنین در همایش مدیران روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز از روابط عمومی های اول تا چهارم استان با اهدای لوح و هدیه تقدیر شد.
کارشناسان روابط عمومی استان البرز در این زمینه بر اساس رتبه، نام و نام خانوادگی و نام منطقه به شرح زیر است:
رتبه اول سید روح الله رئیسی 2 کرج، رتبه دوم سیدعباس موسوی 3 کرج، رتبه سوم محسن عقبایی1 کرج، چهارم طاهره قرقی شفیعی طالقان، پنجم حسین فلاح نژاد ساوجبلاغ، ششم محمدرضا امیدی 4 کرج، هفتم محمد حسن آقاسی اشتهارد و هشتم اسماعیل بیات نظر آباد.منبع: مهر