29 بهمن 1394
شماره خبر: 158884

آزمون سه گانه مشاوره در مدارس ناحیه دو کرج برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگی

آزمون سه گانه مشاوره در مدارس ناحیه دو کرج برگزار شد


مدیر اداره آموزش وپرورش ناحیه دو کرج گفت: آزمون سه گانه مشاوره ای در مدارس ناحیه دو کرج برگزار شد.
فرشته فهمیده افزود: در این آزمون شش هزار و 500 دانش آموز پایه نهم در دبیرستان متوسطه دوره اول ناحیه 2 کرج شرکت کردند. وی اظهار کرد: آزمون های سه گانه مشاوره ای با هدف شناخت دانش آموزان از توانایی های خود برای برنامه ریزی های شغلی و تحصیلی و ارایه خدمات مشاوره ای و تربیتی به منظور افزایش سلامت جسمی و روانی آنها انجام می شود. وی افزود: آزمونها، مجموعه سئوال هایی است که استعداد تحصیلی، رغبت و سلامت روان دانش آموزان را سنجیده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آن در شناسنامه تحصیلی آنها ثبت می شود. وی با بیان اینکه با تغییر نظام آموزشی ،هدایت تحصیلی دانش آموزان در پایه نهم متوسطه اول انجام خواهد شد گفت: هدایت تحصیلی دانش آموزان، فقط یک انتخاب رشته نیست و پیامد آن توزیع مناسب نیروی انسانی در آینده کشور است. اداره آموزش وپرورش ناحیه دوکرج حدود 86هزاردانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.

منبع ایرنا