28 آبان 1391
شماره خبر: 15205

شناسایی صنایع دستی بومی کشور برای بسته بندی در البرز آغاز شد

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگی

شناسایی صنایع دستی بومی کشور برای بسته بندی در البرز آغاز شد

سپیدار آنلاین: معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: مرحله نخست شناسایی صنایع دستی بومی مناطق مختلف کشور برای بسته بندی در این استان آغاز شد.
سعید امینی افزود: شناسایی این صنایع با توجه به پایلوت قراردادن این استان در زمینه بسته بندی صنایع دستی کشور انجام شده است. وی اضافه کرد: این طرح با هدف توسعه صنعت بسته بندی صنایع دستی کشور اجرایی شده است. وی اظهارداشت: اکنون در مرحله نخست اجرای این طرح، فراخوانی به سایر استان ها داده شده تا حداقل یک نمونه از صنایع دستی رایج و فعال خود که به لحاظ صادرات نیزحائز اهمیت است را به اداره کل میراث فرهنگی این استان معرفی کنند. امینی بیان داشت: پس از ارسال صنایع دستی استان ها به البرز، طراحی، نمونه سازی و برآورد هزینه های مورد نیاز برای بسته بندی انجام خواهد شد . وی افزود : دراجرای این طرح پس از انجام مراحل فوق و شناسایی تولید کنندگان بسته بندی محصولات ، نسبت به تولید انبوه صنایع دستی استان ها اقدام خواهد شد . استان البرز در ابتدای سال جاری از سوی رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور به عنوان پایلوت صنعت بسته بندی صنایع دستی معرفی شد.منبع: ایرنا