16 آبان 1391
شماره خبر: 14543

انجمنهای علمی دانشگاه خوارزمی کرج 6 رتبه برتر کشوری کسب کردند

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگی

انجمنهای علمی دانشگاه خوارزمی کرج 6 رتبه برتر کشوری کسب کردند

سپیدار آنلاین: مسوول روابط عمومی دانشگاه خوارزمی کرج از کسب 6 رتبه برتر توسط انجمن های علمی این دانشگاه در پنجمین جشنواره ملی حرکت خبر داد.
حمید رنجبر افزود: این جشنواره در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. وی اظهار داشت: امسال حدود 28 هزار اثر از بیش از 80 دانشگاه کشور به دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی حرکت ارسال شد که از این تعداد 158 اثر برتر شناخته شدند. وی با اشاره به اینکه این جشنواره ملی در تقسیم‌بندی کلان از سه بخش تشکیل شده بود، افزود: بخش اول اهدای تندیس طلایی حرکت به 14 گروه از انجمن‌های علمی دانشجویی بخش دوم آن اهدای تندیس طلایی حرکت به 6 گروه از شرکت‌ها، صنایع، موسسات و صنایع حامی انجمن های علمی دانشجویی و بخش سوم را نمایشگاه جامع آثار، دستاوردها و تولیدات صنایع دانشجویی تشکیل می داد.منبع: ایرنا