16 اسفند 1393
شماره خبر: 138900

برگزاری دوره آموزشی گردشگری ویژه پلیس انتظامی البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگی

برگزاری دوره آموزشی  گردشگری ویژه پلیس انتظامی البرز


معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری البرز از برگزاری دوره آموزشی ویژه پلیس انتظامی البرز در راستای اجرای طرح توانمندسازی نیروهای انسانی شاغل در بخش دولتی و خصوصی گردشگری خبر داد.
بنابر اظهارات این مقام مسئول دوره آموزشی مذکور با هدف ارتقاء سطح کیفیت فعالیت پلیس انتظامی استان در حوزه گردشگری در محل موسسه آموزش گردشگری اورانوس نصیری برگزار شد. گفتنی است سرفصل های آموزشی این دوره اخلاق حرفه ای و آداب معاشرت با گردشگران - قوانین و مقررات مربوط به گردشگری و میراث فرهنگی - آشنایی با میراث فرهنگی و گردشگری بود.