9 مهر 1391
شماره خبر: 12387

350 مددجو کمیته امداد در دوره های آموزش اشتغالزایی کرج شرکت کردند

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگی

350 مددجو کمیته امداد در دوره های آموزش اشتغالزایی کرج شرکت کردند

سپیدار آنلاین: مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کرج گفت: 350 مددجوی کمیته امداد این شهرستان دوره های آموزشی اشتغالزایی سپری کردند.
سید رضا شوبیری افزود: این دوره های آموزشی در بخشها و روستاهای جاده چالوس در 7 رشته شامل زنبورداری ، سبزی و صیفی ، گلخانه ای ، ورمی کمپوست ، گیاهان دارویی ، پرورش گوسفند ، پرورش قارچ و نگهداری از درختان برگزار شد. وی ادامه داد: دوره های آموزشی فوق در یک دوره یک ماهه و توسط اساتید مجرب برگزار شده است. شوبیری اظهارداشت:در این راستا همچنین تعداد 600 نفر در خصوص اشتغال و راههای کسب و کار توسط کمیته امداد این شهرستان مشاوره شغلی شدند. مدیر کمیته امداد شهرستان کرج اضافه کرد : کمیته امداد یک نهاد غیر دولتی و مردمی است و بر آن شده تا مددجویان تحت حمایت جویای کار را به سوی خودکفایی و اشتغال هدایت کند. اکنون بیش از 24 هزار مددجو تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کرج می باشند و از خدمات مختلف حمایتی این نهاد بهره مند می باشند.
منبع: ایرنا