Logo

صفحه اصلي > اجتماعی > كارگاه آموزشی سیستم پایش لحظه ای در گرمدره كرج برگزار شد

كارگاه آموزشی سیستم پایش لحظه ای در گرمدره كرج برگزار شد


4 دی 1390. نويسنده: monshi
كارگاه آموزشی سیستم پایش لحظه ای در گرمدره كرج برگزار شد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست كرج گفت: كارگاه آموزشی خوداظهاری و سیستم پایش لحظه ای محیط زیست (on line) در گرمدره كرج برگزار شد.
'بیژن قوایی' افزود: این كارگاه آموزشی در اجرای بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران كه واحدهای صنعتی، خدماتی ملزم به اجرای طرح خود اظهاری و نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای (on line) هستند، برگزار شده است. وی اظهار داشت: در این راستا واحد آموزش اداره حفاظت محیط زیست كرج به منظور آشنایی واحدهای خدماتی - صنعتی با طرح خوداظهاری و سیستم پایش لحظه ای ( on line) با دعوت كردن بیش از 60 واحد صنعتی ، اقدام به برگزاری اولین كارگاه آموزشی در شهرستان كرج نمود. وی گفت: در مركز پایش لحظه ای می توان نسبت به بررسی وضعیت كیفی هوای شهر كرج از طریق ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، بررسی وضعیت كیفی منابع آب در رودخانه های كرج و طالقان همچنین واحدهای صنعتی مجهزبه سیستم پایش لحظه ای (online)،به روش كنترل از راه دور اقدام كرد. همچنین با توجه به آنكه مقوله خوداظهاری در پایش منابع بالقوه آلاینده ازابتدای قانون برنامه چهارم توسعه مطرح بوده است از اینرو تمامی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی موظف هستند نسبت به انجام نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده های خود از طریق آزمایشگاههای معتمد سازمان محیط زیست اقدام و نتیجه را به صورت برنامه ای منظم و مستمر درچارچوب ضوابط خوداظهاری به محیط زیست ارائه كنند.منبع: ایرنا
بازگشت