Logo

صفحه اصلي > اجتماعی > ترویج فرهنگ مهارت آموزی مستلزم استفاده از ظرفیت های اطلاع رسانی است

ترویج فرهنگ مهارت آموزی مستلزم استفاده از ظرفیت های اطلاع رسانی است


31 شهریور 1400. نويسنده: monshi


مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز بهره گیری از همه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در بستر اطلاع رسانی را راهگشای نهادینه شدن ترویج فرهنگ‌ مهارت آموزی عنوان کرد.
بهزاد غفاری در دومین نشست سال جاری کارگروه فناوری اطلاعات و روابط عمومی این اداره کل ، ضرورت تامین انتظارات و خواسته های عموم مردم در بحث اطلاع رسانی و انعکاس منظم و به روز اخبار و رویدادهای حوزه مهارتی استان را مورد تاکید قرار داد.وی تحقق این مهم را مستلزم مهیا شدن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب دانست و گفت: ضروری است با کمک واحد فناوری اطلاعات و روابط عمومی این اداره کل از امکانات موجود به منظور اطلاع رسانی وسیع بهره گیری شود.غفاری تصریح کرد: ضروری است از همه ظرفیت های فضای مجازی برای اطلاع رسانی مناسب استفاده شود تا زمینه نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در سطح استان فراهم آید.در این جلسه همچنین مقرر شد، روسای هریک از مراکز، یک نفر از همکاران را به عنوان رابط، به روابط عمومی اداره کل معرفی نمایند تا ضمن هم افزایی، مستندسازی فعالیت های سازمانی در اولویت کاری قرار گیرد. تاکید بر ایجاد محتوای خبری و تصویری، انتشار دقیق رویدادهای مهارتی استان و کمک به تصمیم گیری های درون سازمانی از دیگر موارد مورد تاکید در این نشست بود.
بازگشت