Logo

صفحه اصلي > اجتماعی / تنور داغ > چهره ناخوش طبیعت زیبای طالقان

چهره ناخوش طبیعت زیبای طالقان


9 شهریور 1400. نويسنده: monshi


سرپرست شهرداری طالقان از نخاله های ساختمانی تخلیه شده در اطراف دریاچه سد طالقان خبر داد.
این روزها اطراف دریاچه سد طالقان در حصار نخاله های ساختمانی قرار گرفته است، پسماندهایی که بدون نظارت مسئولان متاسفانه توسط برخی از مردم تخلیه شده است.روند مذکور آنچنان ناخوشایند است که گلایه مردم را هم به دنبال داشته است، به گونه ای که یکی از شهروندان می گوید عده ای زباله روستاهای اطراف را اینجا رها کرده اند. یکی دیگر شهروند معتقد است اگر مردم طبیعت را هم جزئی از خانه خود بدانند، دریاچه سد طالقان را به این حال و روز نمی اندازند، چگونه به خودشان اجازه می دهند زباله را در محیط زیستی که متعلق به خودمان است بیاندازند.اسدیان، سرپرست شهرداری طالقان گفت: از مردم خواست تا زباله های ساختمانی خود را در محله های مشخص شده تخلیه کنند.سرپرست شهرداری طالقان نیز در ادامه از راننده ها خواست که نخاله های ساختمانی را به گونه ای تخلیه کنند که موجب استفاده بد نشود.اسدیان گفت: مکان های دفن زباله ظرفیت دپوی ۵ ساله را دارند.او افزود: یکی از وظایف ما در برابر نسل های آینده حفظ منابع طبیعی محیط زیست و سرمایه های ملی کشور است که متاسفانه توسط بعضی افراد اهمیت داده نمی شود.
بازگشت