Logo

صفحه اصلي > اجتماعی > اینجا ماهدشت است، تلاش نکنید که به اینترنت وصل نمی شوید

اینجا ماهدشت است، تلاش نکنید که به اینترنت وصل نمی شوید


6 بهمن 1399. نويسنده: monshi
اینجا ماهدشت است، تلاش نکنید که به اینترنت وصل نمی شوید


گزارش‌های مردمی حاکی از عدم دسترسی جمعیت قابل توجهی از ماهدشتی‌ها به اینترنت و خط تلفن است.
براساس گزارش شهروند خبرنگارمان متوجه شدیم که بخشی از منازل مسکونی ماهدشت فاقد خطوط تلفن و اینترنت خانگی هستند.مجازی شدن کلاس ها و امتحانات دانش آموزان دانشجویان این کمبود را پررنگ تر کرده است بنابراین ضرورت سامان گرفتن وضعیت ارتباطی ماهدشت بیشتر حس می شود.این موضوع را با پورسبزی، معاون مخابرات البرز مطرح کردیم.پورسبزی در این باره به خبرنگار ما گفت: بخش اعظمی از زیرساخت های راه اندازی خطوط تلفن و شبکه اینترنت خانگی در ماهدشت انجام شده است.او افزود: باتوجه به اینکه میزان درخواست برای راه اندازی خط تلفن در منطقه قزلحصار به حدنصاب نرسیده است، راه اندازی این خطوط فعلا در اولویت قرار ندارد.معاون مخابرات البرز گفت: بودجه لازم برای راه اندازی خطوط تلفن قزلحصار در سال آینده پیش بینی می شود.


بازگشت