Logo

صفحه اصلي > اجتماعی > آزادی 900 زندانی با اجرای طرح غربالگری زندانیان در استان البرز

آزادی 900 زندانی با اجرای طرح غربالگری زندانیان در استان البرز


14 دی 1399. نويسنده: monshi
آزادی 900 زندانی با اجرای طرح غربالگری زندانیان در استان البرز


با اشاره به بررسی مشکلات بیش از 6 هزار زندانی در طرح غربالگری و پایش متذکر شد: این بررسی‌ها در قالب گفت‌و گوی حضور و رودروی قضات با زندانیان بود که تاکنون منجر به آزادی 900 نفر از زندانیان شده است.

حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای مدیران دادگستری استان البرز که در ندامتگاه فردیس برگزار شد با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه انجام شد بیان کرد: ماموریت ششم از ماموریت های هفتگانه قوه قضائیه بر اساس این سند، مربوط به اصلاح مجرمین است.وی تاکید کرد: بر اساس این سند دادگستری و اداره کل زندان‌ها در خصوص زندانی مسئولیت دارند بنابراین اگر در جایی تکالیف زندان‌ها بیان شده به نقش دادگستری هم اشاره شده است. رئیس کل دادگستری استان البرز هدف از زندان را در سیستم قضایی جمهوری اسلامی اصلاح برشمرد و اضافه کرد: زندان محیطی برای بازاجتماعی شدن فرد است تا هر موقع اصلاح شد با استفاده از ساز و کارهای نهادهای ارفاقی در حکم تجدیدنظر کرده و به هدف مدنظر تربیتی دست یافت.عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز یکی از دستاوردهای مهم این نشست را مهیا کردن دیدار حضوری همه مدیران با زندانیان با حفظ پروتکل های بهداشتی ستاد ملی کرونا و اخذ تصمیمات به منظور حل مشکلات مددجویان بیان کرد.وی تشکیل دومین نشست از چهار نشست شورای مدیران دادگستری در سال 1399 در ندامتگاه های استان را نشان روشنی از اهمیت زندان و زندانی برای دادگستری برشمرد و تصریح کرد: در نتیجه برگزاری این نشست‌ها بسیاری از مشکلات ندامتگاه‌های استان برطرف شده است.عالی ترین مقام قضایی استان البرز اضافه کرد: طرح غربالگری زندانیان که از مصوبات نشست قبلی شورای مدیران دادگستری استان در ندامتگاه مرکزی کرج بود پیش از ابلاغ طرح غربالگری قوه قضائیه به همت دادستان‌های عمومی و انقلاب کرج و فردیس آغاز شد و آثار بسیار خوبی داشت.وی با اشاره به بررسی مشکلات بیش از 6 هزار زندانی در طرح غربالگری و پایش متذکر شد: این بررسی‌ها در قالب گفت‌و گوی حضور و رودروی قضات با زندانیان بود که تاکنون منجر به آزادی 900 نفر از زندانیان شده است.فاضلی هریکندی ادامه داد: در نتیجه طرح پایش و حضور منظم قضات ناظر در زندان‌های استان و بازدیدهای سایر قضات که در روز گذشته 120 نفر از ایشان در زندان‌های استان حاضر شده و مشکلات مددجویان را مورد بررسی قرار دادند تاکنون 730 نفر آزاده شده و 107 نفر دیگر که کمتر از 6 ماه از مدت زمان حبس آن‌ها باقی مانده با طی مراحل قانونی شامل مرخصی منتهی به آزادی خواهند شد.وی با اعلام خبر آزادی 34 زندانی با کمک ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان استان بیان کرد: همچنین 900 نفر نیز مشمول شرایط پایند الکترونیکی شناسایی شده‌اند که با مهیا شدن شرایط از این ظرفیت با تشخیص همکران قضایی در دادسرا و دادگاه ها استفاده خواهد شد.رئیس کل دادگستری استان البرز اعزام زندانیان به زندان باز و اردوگاه حرفه آموزی و اشتغال را که در راستای استفاده از ظرفیت قانون آیین دادرسی کیفری با تصمیم شورای طبقه بندی انجام می شود را یکی دیگر از اقدامات دادگستری استان برشمرد و گفت: استفاده از این ظرفیت در دادسرای عمومی و انقلاب کرج آغاز شده است و دادستان‌های سایر حوزه های قضایی استان هم برنامه ریزی برای استفاده از این ظرفیت را در اسرع وقت پیگیری نمایند.تسریع در رسیدگی به درخواست‌های اعسار، رفع تعارضات آماری، حضور منظم قضات ناظر در زندان‌ها و تسریع در اجرای «دستور العمل و ضوابط اجرائی کمک و حمایت از بزه دیدگان» از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود و رئیس کل دادستری استان از معاونت نظارت بر زندان های استان خواست بازدیدهای مستمر همه قضات استان از دادسرا تا دادگاه های تجدیدنظر از زندان ها را در دستور کار داشته باشد.پس از پایان این نشست، اعضای شورای مدیران دادگستری با رعایت دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا و با حفظ فاصله اجتماعی به دیدار با زندانیان ندامتگاه فردیس پرداخته و درخواست‌ها را مورد رسیدگی قرار دادند.

بازگشت