18 خرداد 1391
شماره خبر: 7692

نانوایی های متخلف استان البرز پلمب خواهند شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

نانوایی های متخلف استان البرز پلمب خواهند شد

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: نانوایی های متخلف استان البرز در طرح تشدید بازرسی پلمب خواهند شد.
نصرالله نصیری اظهار داشت: نانوایی های متخلف استان البرز در طرح تشدید بازرسی پلمپ خواهند شد و سر در محل کسب افراد مختلف دارای سابقه علاوه بر پلمب پارچه ای نیز نصب خواهد شد. وی ادامه داد: تا کنون 2 هزار و 970 بازرسی از نانوایی های استان صورت گرفته که 875 نانوایی متخلف شناسایی و برگه گزارش تخلف بالغ بر یک میلیارد و 80 میلیون ریال صادر شده که این تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شده است. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: در این راستا یک هزار و 166 تماس مردمی با سامانه 124 نیز به ثبت رسیده است که این گزارشات مردمی نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. نصیری اظهار داشت: طرح تشدید بازرسی و کنترل بر اصناف و واحدهای عرضه تولید کالا تا زمان تثبیت قیمت ادامه خواهد داشت. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: طی اردیبهشت ماه سال جاری 12 هزار و 556 مورد بازرسی از واحدهای عرضه کالا استان صورت گرفته است که 808 پرونده به ارزش ریالی 2 میلیارد و 700 میلیون ریال تشکیل و اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی شده است.منبع: خبرگزاری مهر