24 اسفند 1390
شماره خبر: 5802

362 مددجوی ندامتگاه قزلحصار كرج گواهینامه فنی حرفه ای دریافت كردند

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

362 مددجوی ندامتگاه قزلحصار كرج گواهینامه فنی حرفه ای دریافت كردند

معاون فرهنگی ندامتگاه قزلحصار كرج گفت: ازابتدای سال جاری تاكنون 362 مددجوی این ندامتگاه گواهینامه فنی حرفه ای دریافت كرده اند.
'رجبعلی آژیر' افزود: این مددجویان از بین یكهزار مددجوی شركت كننده دركلاسهای فنی حرفه ای موفق به دریافت گواهینامه شدند. وی اضافه كرد: این مددجویان در21 رشته فنی حرفه ای شركت كردند كه برق ساختمان، اتوكد مقدماتی، جوشكاری با فرآیند قوس الكتریكی، سرپرست انبار عمومی، نقشه خوان صنعتی و نقشه كشی و طراحی به كمك رایانه از جمله این رشته ها است. آژیر تاكید كرد: سیاستهای فرهنگی و تربیتی در جذب، بكارگیری و اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای برای اشتغال عامل مهمی در اصلاح وتربیت بزهكاران است.
وی افزود: فعالیت اداره فرهنگی تربیتی ندامتگاهها در زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای و كسب مهارت شغلی توسط مددجویان نقش بسزایی در بازگشت سالم آنان به جامعه دارد.
وی اظهار داشت: فراهم كردن زمینه برای كسب دانش اشتغال به منظور احراز شغل مناسب كه باعث مقبولیت اجتماع پس از آزادی مددجویان می شود بی شك اجر و پاداشی بی بدیل دارد. آژیر یادآور شد: در این ندامتگاه نسبت به پذیرش مددجویان در دوره های فنی حرفه ای محدودیتی وجود ندارد و علاقمندان می توانند به فراگیری حرفه مورد نظر خود اقدام كنند.
وی همچنین افزایش سازگاری جسمانی، خانوادگی و ارتقاء سلامت روحی مددجویان را از دیگر آثار مثبت برگزاری این دوره های فنی و حرفه ای ذكر كرد.منبع: ایرنا